Författningsändringsregister: 1974

861/1974
Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä
859/1974
Asetus lunastusten ja toimituspalkkioiden perimisen lakkauttamisesta eräissä tuomiokunnissa ja eräiden tuomiokuntien hoidon järjestämisestä
858/1974
Asetus Suomen ulkomaisten edustustojen sijoituksesta ja toimipiireistä
854/1974
Päätös eräiden verojen ja maksujen suorittamisesta rahalaitoksiin
853/1974
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien toimien lakkauttamisesta
848/1974
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1974
847/1974
Päätös kotimaisen mallasohran hinnasta eräissä tapauksissa
845/1974
Päätös poikkeuksesta pakastetuista ja jäätyneistä elintarvikkeista annettuun asetukseen
843/1974
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisestä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamista koskevasta sopimuksesta johtuvista poikkeuksista valtion eläkelakiin
842/1974
Asetus työtuomioistuimesta
839/1974
Lag om Finlands fiskezon
838/1974
Laki aluevaihdosta valtion ja Hämeenlinnan kaupungin välillä
837/1974
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
836/1974
Päätös tilivirastoista
834/1974
Päätös moottoripetrolin, dieselöljyn, kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä valopetrolin hinnoista
831/1974
Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
826/1974
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
816/1974
Päätös oravan metsästämisestä
815/1974
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain tarkoittamille ammattikursseille osallistuville perheettömille oppilaille myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta
814/1974
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain tarkoittamille ammattikursseille osallistuville perheenhuoltajille myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.