Författningsändringsregister: 1974

Författningsändringar i nummerordning

1126 - 1092 1089 - 1055 1048 - 997 996 - 948 946 - 903 902 - 862 861 - 814 813 - 774 771 - 740 738 - 695 ...28 - 5

1089/1974
Asetus lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista
1086/1974
Lag om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder.
1083/1974
Päätös hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden rauta- ja terästuotteiden toimituksissa Ruotsiin
1082/1974
Päätös Oulun yliopiston eräiden virkojen siirtämisestä kasvatustieteiden tiedekunnan käyttäytymistieteiden laitokseen ja Oulun opettajankoulutuslaitokseen
1080/1974
Päätös hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden rauta- ja terästuotteiden kaupassa
1079/1974
Asetus hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden rauta- ja terästuotteiden kaupassa
1078/1974
Asetus sopimuspalkkaisen arkkitehdin viran perustamisesta oikeusministeriöön
1077/1974
Asetus Mongolian kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
1076/1974
Asetus Ruotsin kanssa hinta- ja rahtijärjestelmän soveltamisesta rauta- ja teräsalalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1075/1974
Asetus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1074/1974
Asetus Portugalin kanssa maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1073/1974
Laki Portugalin kanssa maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1072/1974
Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta sekä merimiesveron suorittamisesta vuonna 1975
1071/1974
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1974 toimitettavassa verotuksessa määrätään
1070/1974
Päätös vuodelta 1974 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1065/1974
Laki metsäteollisuuden suhdannepidätysten verottamisesta
1062/1974
Asetus valtionrautateiden eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
1061/1974
Asetus sisätautiopin apulaisprofessorin viran perustamisesta eläinlääketieteelliseen korkeakouluun
1056/1974
Tulo- ja varallisuusveroasetus
1055/1974
Laki merimiesveron suorittamisesta vuonna 1975
Författningsändringar i nummerordning

1126 - 1092 1089 - 1055 1048 - 997 996 - 948 946 - 903 902 - 862 861 - 814 813 - 774 771 - 740 738 - 695 ...28 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.