Författningsändringsregister: 1973

Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

977/1973
Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisen rankaisemisesta eräissä tapauksissa
969/1973
Päätös Tampereen raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
966/1973
Päätös Mäntyharjun tuomiokunnan lakkauttamisesta ja Mikkelin tuomiokunnan uudelleen muodostamisesta
965/1973
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
964/1973
Päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
963/1973
Päätös niistä kunnista, joiden alueella kannetaan alhaisempaa maksua televisiosta
962/1973
Päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
961/1973
Päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen tukiosan maksamista varten
955/1973
Lag om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
954/1973
Förordning om tillsynen över arbetarskyddet
953/1973
Päätös elintarvikkeisiin käytettäviksi sallituista lisäaineista
951/1973
Päätös kehitysalueiden tuotannollisen toiminnan työvoimapoliittisesta rahoituksesta
950/1973
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
949/1973
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
948/1973
Förordning om utredande av dödsorsak.
947/1973
Asetus grillihiilien sytytysnesteistä
940/1973
Förordning om rättegången i hyresmål.
935/1973
Brottsskadelag
933/1973
Asetus eräiden kotieläinten maahan tuonnista
932/1973
Asetus Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä
Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.