Författningsändringsregister: 1973

Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

849/1973
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1973
848/1973
Päätös kotivoista suoritettavan hinnanalennuskorvauksen määrästä
846/1973
Asetus kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunnan toimikauden jatkamisesta
845/1973
Asetus Jugoslavian kanssa yhteistyöstä kulttuurin, taiteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
844/1973
Asetus Kenian Tasavallan hallituksen ja Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä osuustoiminta-avusta Kenialle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
843/1973
Asetus Italian kanssa tehdyn keskinäisessä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytetyn lentokaluston tullikäsittelyä ja verotusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
841/1973
Laki aluevaihdosta valtion ja Orimattilan kunnan välillä
839/1973
Päätös vesiensuojeluavustuksen myöntämisen edellyttämästä jäteveden puhdistamon puhdistustasosta
838/1973
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
837/1973
Päätös vuonna 1974 päättyvän tilikauden voitosta investointirahastoon tehtävän siirron enimmäismäärästä
836/1973
Päätös eräiden asuntolainojen koron alentamisesta
833/1973
Asetus yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden avustamisesta
828/1973
Päätös vuodelta 1973 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
827/1973
Päätös eräiden öljytuotteiden vientisäännöstelystä
825/1973
Asetus Mortgage Bank of Finland Oy:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
824/1973
Asetus saamelaisvaltuuskunnasta
820/1973
Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
815/1973
Päätös työnantajalle oppisopimuslain nojalla maksettavasta korvauksesta
814/1973
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
813/1973
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.