Författningsändringsregister: 1973

807/1973
Päätös eräistä muutoksista Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin
806/1973
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
805/1973
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Hausjärven kunnasta Janakkalan kuntaan
804/1973
Päätös tilivirastoista
803/1973
Päätös tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä tarkoitettua työturvallisuustyön rahoittamista koskeviksi yleismääräyksiksi
802/1973
Päätös vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain mukaisista lainoista
801/1973
Asetus väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa annetun lain säännösten soveltamisesta
796/1973
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1973 tulo- ja menoarvioon
794/1973
Päätös erään tilan siirtämisestä Keravan kaupungista Vantaan kauppalaan
793/1973
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
790/1973
Asetus työväen suojelu- ja huoltonäyttelystä annetun asetuksen kumoamisesta
789/1973
Päätös timotein siemenen viennin rajoittamisesta annetun maatalousministeriön päätöksen kumoamisesta
788/1973
Asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta
787/1973
Asetus Liikenneturvasta
784/1973
Förordning om bokföringsnämnden
783/1973
Kirjanpitoasetus
781/1973
Asetus Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n, Suomen Kiinteistöpankki Oy:n sekä Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy:n ulkomaisen obligaatiolainan vakuudeksi annettavasta valtion takauksesta
780/1973
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
779/1973
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain tarkoittamille ammattikursseille osallistuville perheettömille oppilaille myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta
778/1973
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain tarkoittamille ammattikursseille osallistuville perheenhuoltajille myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.