Författningsändringsregister: 1973

Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 ...880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 677 - 638 637 - 605 603 - 569 568 - 541 ...22 - 2

705/1973
Päätös metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetussa laissa tarkoitetusta työehtosopimuksesta
703/1973
Asetus viran lakkauttamisesta ja perustamisesta metsähallinnossa
702/1973
Asetus Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ravintokemian varsinaisen professorin viran nimen muuttamisesta ja viran opetusalasta sekä ravintokemian apulaisprofessorin viran nimen muuttamisesta
701/1973
Asetus Puolan kanssa yhteistyöstä kulttuurin, tieteen sekä muilla näihin liittyvillä aloilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
700/1973
Asetus Suomen ja Romanian väliseen pitkäaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
699/1973
Asetus Bulgarian kanssa yhteistyöstä opetukseen, tieteeseen, kulttuuriin, sosiaalipolitiikkaan ja eräisiin muihin aloihin liittyvissä kysymyksissä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
698/1973
Asetus siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
697/1973
Asetus Islannin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
696/1973
Laki Islannin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
695/1973
Päätös niistä kunnista, joiden alueella kannetaan alhaisempaa maksua televisiosta
694/1973
Päätös puristimista ja niiden tarkastuksesta
693/1973
Asetus eräiden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien henkilöiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta
692/1973
Förordning om semester för statens tjänstemän
685/1973
Päätös Jyväskylän yliopistossa suoritettavan lastentarhanopettajan tutkinnon väliaikaisen tutkintosäännön vahvistamisesta
684/1973
Päätös Joensuun korkeakoulussa suoritettavan lastentarhanopettajan tutkinnon väliaikaisen tutkintosäännön vahvistamisesta
683/1973
Päätös asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1974
682/1973
Asetus valitusoikeuden kieltämisestä vuosien 1939-1945 sotien johdosta sotavankeudessa olleille suoritettavaa korvausta koskevista sosiaalihallituksen päätöksistä
681/1973
Päätös korvauksen suorittamisesta vuosien 1939-1945 sotien johdosta sotavankeudessa olleille annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
680/1973
Päätös korvauksen suorittamisesta vuosien 1939-1945 sotien johdosta sotavankeudessa olleille
679/1973
Asetus tasavallan presidentin kanslian linnanvoudin virasta
Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 ...880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 677 - 638 637 - 605 603 - 569 568 - 541 ...22 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.