Författningsändringsregister: 1973

Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 ...807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 677 - 638 637 - 605 603 - 569 568 - 541 539 - 494 493 - 458 ...22 - 2

637/1973
Asetus eräiden valtion oppikoulujen toimintamuodon muuttamisesta
635/1973
Asetus eräiden lehtorin virkojen perustamisesta Helsingin yliopistoon
633/1973
Päätös paineastiain tarkastuslaitoksen tarkastuspiirien toimialueista
632/1973
Päätös valtion viljavaraston maksettavista kotimaisen rukiin ja vehnän hinnoista
629/1973
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
627/1973
Asetus Savonlinnan seminaarin lakkautetun kansakoulunopettajan viran haltijan siirtämisestä toiseen virkaan
626/1973
Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
625/1973
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 mellan samma stater om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
624/1973
Asetus Neuvostoliiton kanssa Nuijamaan rajanylityspaikan avaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
623/1973
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Pohjoismaiden ministerineuvostojen sihteeristöistä ja niiden oikeudellisesta asemasta sekä samojen valtioiden välillä Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristöstä ja sen oikeudellisesta asemasta tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
622/1973
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöistä ja niiden oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen sekä samojen valtioiden välillä Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristöstä ja sen oikeudellisesta asemasta tehdyn lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
621/1973
Päätös pienteollisuuden korkotukiluottojen korosta
620/1973
Päätös kehitysalueluottojen korosta
616/1973
Asetus eräitten riistaeläinten metsästämisestä
614/1973
Asetus ylijohtajan viran perustamisesta kouluhallitukseen
610/1973
Lag om avloppsvattenavgift.
609/1973
Lag om statsgarantier för miljövårds- och energiinvesteringar
608/1973
Laki yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden avustamisesta
606/1973
Lag om friluftsliv.
605/1973
Päätös ajovalojen käytöstä
Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 ...807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 677 - 638 637 - 605 603 - 569 568 - 541 539 - 494 493 - 458 ...22 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.