Författningsändringsregister: 1973

Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 ...777 - 745 744 - 706 705 - 679 677 - 638 637 - 605 603 - 569 568 - 541 539 - 494 493 - 458 457 - 430 ...22 - 2

603/1973
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Sysmän kunnasta Heinolan maalaiskuntaan
600/1973
Asetus muinaismuistohallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
599/1973
Asetus eräiden ulkoasiainhallinnon virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
598/1973
Asetus eräiden asutusluottojen järjestelystä
597/1973
Laki eräiden asutusluottojen järjestelystä
596/1973
Päätös lakien ja asetusten julkaisemisesta Suomen asetuskokoelmassa
593/1973
Asetus paineastiain tarkastuslaitokselle suoritettavista maksuista
592/1973
Asetus elävien kasvien ja kasvinosien tarkastuksesta maahantuonnin yhteydessä suoritettavien maksujen kantamisesta
587/1973
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
584/1973
Asetus eräiden liikenneministeriön peruspalkkaisten ja sopimuspalkkaisten virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
583/1973
Asetus Åbo svenska samlyceum -nimisen yhteislyseon yhdistämisestä Katedralskolan i Åbo -nimiseen yhteislyseoon
582/1973
Asetus eräiden poliisitoimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
581/1973
Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta
576/1973
Asetus Euroopan ympäristösuojeluprojektin täytäntöönpanoon liittyvän jätevesipuhdistamojen lietteen käsittelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
575/1973
Asetus Eurooppalaisen tietoliikenneprojektin "Vaiheohjattu antenniryhmä" toteuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
574/1973
Asetus Keskinäisen Taloudellisen Avun Neuvoston kanssa yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
573/1973
Asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 50 artiklan a kohtaa koskevan muutoksen voimaansaattamisesta
572/1973
Laki kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista
570/1973
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
569/1973
Päätös liikevaihtoveron palauttamisesta voin hinnanalennusmaksuista sekä maidon ja vehnän markkinoimismaksuista maksuvelvollisille aiheutuvan ylimääräisen liikevaihtoverorasituksen korvaamiseksi
Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 ...777 - 745 744 - 706 705 - 679 677 - 638 637 - 605 603 - 569 568 - 541 539 - 494 493 - 458 457 - 430 ...22 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.