Författningsändringsregister: 1973

Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

1020/1973
Laki Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi tulo- ja omaisuusverojen osalta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1019/1973
Päätös eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjanpitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista
1018/1973
Päätös teollisuuden alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta
1017/1973
Päätös lihan tuotantoavustuksista
1016/1973
Päätös maidon kuljetusavustuksista
1015/1973
Päätös maidon tuotantoavustuksista
1008/1973
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta
1004/1973
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1974
1002/1973
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa
999/1973
Päätös eräistä muutoksista Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettaviin alkuperäsääntöihin
997/1973
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan Talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
996/1973
Laki Suomen Tasavallan sekä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
995/1973
Laki Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta
994/1973
Asetus asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa
990/1973
Laki eräistä talonrakennustöistä vuodelta 1974 suoritettavasta investointiverosta
987/1973
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
986/1973
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
980/1973
Lag om grunderna för avgifter till staten.
979/1973
Laki vuoden 1973 päättyessä vuokrantarkastustoimikunnassa ja vuokratoimikunnissa vireillä olevien asioiden siirtämisestä
978/1973
Laki pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta
Författningsändringar i nummerordning

1051 - 1021 1020 - 978 977 - 932 930 - 881 880 - 851 849 - 813 807 - 778 777 - 745 744 - 706 705 - 679 ...22 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.