Författningsändringsregister: 1972

Författningsändringar i nummerordning

965 - 921 920 - 894 890 - 861 860 - 820 819 - 786 784 - 748 747 - 698 696 - 669 668 - 637 636 - 605 ...28 - 3

860/1972
Laki erään viran perustamisesta
858/1972
Laki nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksusta
855/1972
Päätös Suomen Tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Tanskan Kuningaskunnan välisessä kaupassa sovellettavan tullikohtelun väliaikaisesta jatkamisesta
854/1972
Laki Suomen Tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Tanskan Kuningaskunnan välisessä kaupassa sovellettavan tullikohtelun väliaikaisesta jatkamisesta
853/1972
Päätös maan jakamisesta luotsipiireihin
852/1972
Päätös merenkulkupiireistä
851/1972
Päätös siian alimmasta mitasta Pohjanlahden alueella
850/1972
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1972 toimitettavassa verotuksessa määrätään
849/1972
Päätös ennakkopidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
848/1972
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
847/1972
Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
846/1972
Asetus merimiesten palvelu- ja ja opintotoiminnasta
841/1972
Päätös ehdoista, joilla moottoribensiini vapautetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
836/1972
Asetus metsähallinnon eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
829/1972
Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta vuoden 1973 tammikuussa
828/1972
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
826/1972
Päätös erään valmisteen julistamisesta lievästi myrkylliseksi puutavaran suojausmyrkyksi
825/1972
Päätös kananmunien ja kananmunavalmisteiden maasta viennistä ja maahan tuonnista
821/1972
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1971-1975 tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
820/1972
Asetus Japanin kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

965 - 921 920 - 894 890 - 861 860 - 820 819 - 786 784 - 748 747 - 698 696 - 669 668 - 637 636 - 605 ...28 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.