Författningsändringsregister: 1972

Författningsändringar i nummerordning

965 - 921 ...819 - 786 784 - 748 747 - 698 696 - 669 668 - 637 636 - 605 603 - 571 567 - 526 523 - 502 501 - 465 ...28 - 3

636/1972
Asetus Kuopion korkeakoulun toiminnan aloittamisesta ja väliaikaisesta hallinnosta
635/1972
Päätös asuntoaluehankinnan korkotukiluoton korosta
633/1972
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
631/1972
Asetus työsuojeluhallinnosta
630/1972
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
628/1972
Asetus Kuopion korkeakoulun kirjastonhoitajan viran nimen muuttamisesta
627/1972
Asetus ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
626/1972
Asetus Suomen ja Romanian välisen lentoliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
624/1972
Päätös Kuopion korkeakoulun määräämisestä väliaikaisesti tilivirastoksi
623/1972
Päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista sekä lohkomisesta ja halkomisesta perittävistä pinta-alakorvauksista
622/1972
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta myrkyllisiksi puutavaran suojausmyrkyiksi
621/1972
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förklarande av ett preparat för lindrigt giftigt bekämpningsmedel
620/1972
Päätös Kerimäen tuomiokunnan lakkauttamisesta sekä Imatran, Kiteen ja Rantasalmen tuomiokuntien uudelleen muodostamisesta
619/1972
Päätös Jämsän, Pirkkalan ja Ruoveden tuomiokuntien uudelleen muodostamisesta
616/1972
Viljakauppalaki
615/1972
Päätös kunnallisvaalien vaaliluetteloiden pohjaluetteloista perittävistä maksuista
612/1972
Päätös Pohjois- ja Sisä-Suomen alueella viljellyn rukiin tuotantopalkkioista
608/1972
Asetus Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastonhoitajan viran nimen muuttamisesta sekä viran kelpoisuusehdoista
607/1972
Asetus Oulun yliopiston filosofisen tiedekunnan virkojen muuttamisesta humanistisen tiedekunnan tai luonnontieteellisen tiedekunnan vastaaviksi viroiksi
605/1972
Asetus maailmanpostiliiton perussopimuksen lisäpöytäkirjan sekä liiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

965 - 921 ...819 - 786 784 - 748 747 - 698 696 - 669 668 - 637 636 - 605 603 - 571 567 - 526 523 - 502 501 - 465 ...28 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.