Författningsändringsregister: 1971

Författningsändringar i nummerordning

1016 - 974 973 - 949 948 - 915 914 - 891 888 - 829 825 - 795 794 - 754 751 - 706 703 - 667 666 - 624 ...33 - 6

1016/1971
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1972
1015/1971
Asetus Fidzin kansalaisten viisumivapaudesta
1013/1971
Asetus Ruotsin kanssa eräiden Suomelle annettujen ruotsalaisten lainojen maksamisen järjestelyistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1012/1971
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa taloudellisen, teknisen ja teollisen yhteistyön kehittämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1011/1971
Asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1010/1971
Valtioneuvoston päätös lapsilisän määrien korottamisesta
1009/1971
K Tasavallan Presidentin avoin kirje ja käsky koolla olevan eduskunnan hajaantumisesta
1001/1971
Asetus teknillisten korkeakoulujen lukukausi-ilmoittautumisesta kevätlukukaudella 1972
998/1971
Laki asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain soveltamisajan pitentämisestä
997/1971
Laki merentutkimuslaitoksesta
992/1971
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
991/1971
Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vuonna 1972 sovellettavasta pidätystaulukosta
990/1971
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan kotieläinten arvo vuodelta 1971 toimitettavassa verotuksessa määrätään
989/1971
Asetus liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta
986/1971
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
978/1971
Asetus kananmunien ylituotantomaksusta
977/1971
Laki kananmunien ylituotantomaksusta
976/1971
Asetus sianlihan ylituotantomaksusta
975/1971
Laki sianlihan ylituotantomaksusta
974/1971
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista
Författningsändringar i nummerordning

1016 - 974 973 - 949 948 - 915 914 - 891 888 - 829 825 - 795 794 - 754 751 - 706 703 - 667 666 - 624 ...33 - 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.