Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

884/1970
Päätös meijerien valmistamasta voista suoritettavan hinnanalennuskorvauksen määrästä
883/1970
Päätös maidon tuotantoavustuksista
882/1970
Päätös maidon kuljetusavustuksista
881/1970
Päätös kotimaisesta villasta maksettavista tuotantopalkkioista
880/1970
Päätös lihan tuotantoavustuksista
878/1970
Päätös huoneenvuokrien valvonnasta ja säännöstelystä
877/1970
Päätös eräiden urakka-, hankinta- ja tavarantoimitussopimusten perusteella määräytyvien hintojen tarkistamisesta
876/1970
Päätös hintaneuvostosta
875/1970
Asetus eräiden margariinien valmisteverosta
874/1970
Laki eräiden margariinien valmisteverosta
872/1970
Suhdanneverolaki
869/1970
Laki eräiden sopimusten tarkistamisen järjestelystä
868/1970
Laki taloudellisen kasvun turvaamisesta
867/1970
Päätös kuntien työhönsijoitusosuuden vahvistamisesta vuodeksi 1971
859/1970
Laki kehitysalueiden matkailuyritystoiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
854/1970
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
853/1970
Laki merenkulun edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
845/1970
Asetus eräiden kaupungeissa ja kauppaloissa olevien vuokra-alueiden järjestelyä koskevien ilmoitusten tekemisestä
843/1970
Laki Kuopion korkeakoulusta
839/1970
Laki terveyden- ja sairaanhoidon piirihallinnosta
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.