Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

837/1970
Päätös eräiden työansioiden huomioon ottamisesta kunnan- ja kaupungineläinlääkärin eläkettä määrättäessä
836/1970
Päätös elokuvatuotannon laatutuesta
835/1970
Päätös väestön keskusrekisterin perustamista varten annettavista tiedoista suoritettavasta korvauksesta
832/1970
Asetus merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
831/1970
Asetus työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
824/1970
Förordning om registrering av födelser och dödsfall
823/1970
Asetus ulosmittaamatta jätettävästä palkan tai eläkkeen määrästä
822/1970
Förordning angående utlämning för verkställighet av beslut om vård eller behandling
821/1970
Förordning angående tillämpning mellan Finland samt Danmark, Norge och Sverige av lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
820/1970
Asetus Romanian Sosialistisen Tasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
819/1970
Asetus Tsekkoslovakian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
818/1970
Laki Tsekkoslovakian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
817/1970
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
816/1970
Laki Bulgarian kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
815/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
814/1970
Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
813/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilatalouden tuloverolain 12 §:ssä tarkoitettu tulo on verotusta varten arvioitava
812/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennuspaikan ja maapohjan käypä arvo sekä rakennusmaa-alueen lisäarvo on tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1970 arvioitava
811/1970
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1970 toimitettavassa verotuksessa määrätään
806/1970
Laki valtion opetuselokuvatoimikunnan toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavien maksujen perusteista
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.