Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

803/1970
Asetus erään toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta metsähallinnossa
802/1970
Asetus Helsingin yliopiston kasvibiologian ja kasvipatologian varsinaisen professorin viran nimen muuttamisesta ja viran opetusalasta
801/1970
Asetus sanomalehtien ja aikakautisten julkaisujen postimaksuista kotimaisessa postiliikenteessä
799/1970
Päätös maatalousoppilaitosten opettajien opetus- ja työvelvollisuudesta annetun asetuksen soveltamisesta
798/1970
Asetus maatalousoppilaitosten opettajien opetus- ja työvelvollisuudesta
797/1970
Asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista
796/1970
Laki tilastokeskuksesta
794/1970
Päätös , joka sisältää määräykset yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista ja niiden liikenteen valvomisesta
793/1970
Päätös piisamin metsästämisestä
784/1970
Laki eräistä väliaikaisista poikkeuksista verolakeihin
782/1970
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa
780/1970
J Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1971
778/1970
Asetus eräiden puolustuslaitoksen toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
775/1970
Laki asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain soveltamisajan pitentämisestä
765/1970
väliaikaisesta poikkeuksesta kansakoululakiin ja lakiin koulujärjestelmän perusteista
761/1970
Lag om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling.
760/1970
Päätös vuonna 1971 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
759/1970
Päätös vuodelta 1970 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
758/1970
Päätös eräitten kotimaassa tuotettujen siementen laatuvaatimuksista sekä laatueroista johtuvista hinnantarkistuksista
756/1970
Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.