Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

754/1970
Asetus pankkitarkastusviraston toiminnasta johtuvien kustannusten perimisestä
748/1970
Päätös veronkantoviranomaisen oikeudesta myöntää veron sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisen lykkäystä
747/1970
Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta vuoden 1971 tammikuussa
739/1970
Päätös valtion viranomaisten käytettävien paperien ja muiden kirjoitustarvikkeiden tutkimisesta valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa
738/1970
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
737/1970
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1971
730/1970
Päätös eräiden elatusapujen korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
728/1970
Valtion virkaehtosopimusasetus
726/1970
Asetus Helsingin yliopiston eräiden fysiikan professorin virkojen haltijoiden pätevyysvaatimuksista ja virkojen opetusaloista
725/1970
Asetus Helsingin yliopiston kemian ruotsinkielisen varsinaisen professorin viran haltijan pätevyysvaatimuksista
722/1970
Asetus ympäristönsuojelun neuvottelukunnasta
716/1970
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
713/1970
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen voimassaolon pidentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
711/1970
Asetus hammaslääkärien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimassaoloajan lakkauttamisesta
707/1970
Laki eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
704/1970
Päätös ruokaperunasta
700/1970
Arpajaisveroasetus
699/1970
Asetus Imatran Voima Osakeyhtiön lainojen valtion takauksista
698/1970
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1971
694/1970
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistamisesta
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.