Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

692/1970
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1970
690/1970
Päätös vuosina 1970 ja 1971 päättyvien tilikausien voitosta investointirahastoon tehtävän siirron enimmäismäärästä
687/1970
Asetus eräiden valtionrautateiden toimien nimien muuttamisesta
683/1970
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön virkojen perustamisesta
672/1970
Laki kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vaikutuksesta valtionavustukseen
671/1970
Laki kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta
670/1970
Lag om kommunala arbetskollektivavtal.
669/1970
Lag om kommunala tjänstekollektivavtal.
664/1970
Lag om statens tjänstekollektivavtal
661/1970
Päätös eräiden alueiden pidättämisestä riistahoidollisiin tarkoituksiin
659/1970
Asetus posti- ja lennätinlaitoksen erään toimen lakkauttamisesta
655/1970
Asetus sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
653/1970
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1970 tulo- ja menoarvioon
649/1970
Päätös työsuhdekeksintölautakunnasta
647/1970
Päätös maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitosten opettajien opetus- ja työvelvollisuudesta annetun asetuksen soveltamisesta kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitoksia koskevalta osalta
646/1970
Asetus ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä
645/1970
Asetus teknistä yhteistyötä Suomen ja Sambian välillä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
644/1970
Asetus Suomen ja Maltan välisen lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
643/1970
Asetus tavarankuljetusta rautateitse (CIM) koskevan kansainvälisen yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
642/1970
Laki valtionrautateiden viroista ja toimista
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.