Författningsändringsregister: 1970

641/1970
Laki aluevaihdosta valtion ja Osuusliike Elanto nimisen osuuskunnan välillä
640/1970
Laki eräiden virkojen perustamisesta
639/1970
Päätös Loviisan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
638/1970
Opetusministeriön päätös yksityisoppikoulujen valtionavusta annetussa laissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta
637/1970
Päätös kalastuksen rajoittamisesta eräissä vesissä
636/1970
Päätös riistan merkitsemisestä
635/1970
Päätös kunnille maatalouden hintapoliittisen tuen jakamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
624/1970
Päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun taksan perusteista keinomunuaishoidon osalta
623/1970
Päätös ilmoitusvelvollisten sähkölaitosten tarkastamisesta
621/1970
Asetus invaliidihuoltolaissa tarkoitetusta työtoiminnasta
620/1970
Asetus maatalousministeriön eläinlääkintäosaston oikeudesta myöntää lievennyksiä eläintautilain soveltamisesta annetun asetuksen määräyksistä
619/1970
Asetus maakunta-arkistoista
618/1970
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan sekä Tansanian Yhdistyneen Tasavallan välisen henkilöapua pohjoismais-tansanialaisen maatalousyhteistyön suunnittelemiseksi koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
617/1970
Asetus avaruuslentäjien pelastamista ja palauttamista sekä ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden palauttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
616/1970
Lag om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden.
615/1970
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain tarkoittamille ammattikursseille osallistuville perheettömille oppilaille myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta
614/1970
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain tarkoittamille ammattikursseille osallistuville perheenhuoltajille myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta
613/1970
Päätös työllisyyttä edistäville ammattikursseille osallistuvien oppilaiden majoitus- ja muonituskustannuksista sekä päivärahasta
612/1970
Päätös luonnonniityn ja luonnonlaitumen muuntamisesta pelloksi
611/1970
Päätös kotimaisen mallasohran hinnasta eräissä tapauksissa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.