Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 ...641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 470 - 420 419 - 397 396 - 363 362 - 336 334 - 309 308 - 278 ...6 - 2

419/1970
Asetus eräiden tie- ja vesirakennuslaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta
418/1970
K Imatran kaupungin perustamiskirja
417/1970
Asetus Imatran kaupungin perustamisesta
416/1970
Asetus Oulun yliopiston geologian ja paleontologian apulaisprofessorin viran muuttamisesta nimeltään maaperägeologian apulaisprofessorin viraksi
414/1970
Päätös lastenseimien ja päiväkotien valtionavusta
412/1970
Asetus teknisen käsityön opettajien valmistuksesta Rauman seminaarissa
411/1970
Asetus liiketunnuksesta
410/1970
Asetus valtion takauksen antamisesta Suomi-Talosäätiön ottaman lainan vakuudeksi
409/1970
Asetus Teollistamisrahasto Oy - Industrialization Fund of Finland Ltd:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
408/1970
Asetus Suomen ja Bulgarian välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
407/1970
Laki väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa
406/1970
Päätös toimenpiteistä raputautien leviämisen estämiseksi
405/1970
Päätös eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaisemisesta
404/1970
Päätös joka sisältää määräykset kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä eräillä sopimusalueilla Suomenlahdella Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton aluevesillä
403/1970
Päätös opintolainojen enimmäismäärien ja niiden suuruuteen vaikuttavien tulo- ja omaisuusrajojen sekä opintolainansaajalta perittävän koron määrän vahvistamisesta
401/1970
Päätös viljelijöille maksettavasta pinta-alalisästä
400/1970
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
399/1970
Förordning om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan
398/1970
Päätös lapsilisän maksamispäivästä
397/1970
Asetus vesihallinnon järjestelyyn liittyvästä virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 ...641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 470 - 420 419 - 397 396 - 363 362 - 336 334 - 309 308 - 278 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.