Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 ...610 - 571 569 - 523 522 - 471 470 - 420 419 - 397 396 - 363 362 - 336 334 - 309 308 - 278 274 - 241 ...6 - 2

396/1970
Asetus vesihallinnosta
394/1970
Päätös maidontuottajille meijeriliikkeistä myytävän tuottaja-alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta
393/1970
Päätös pienviljelijäin karjantarkkailuyhdistysten ja sonninpitoyhtymien valtionavustuksista
392/1970
Asetus keskikoulun oppimäärään perustuvasta kansakoulunopettajain väliaikaisesta valmistuksesta Joensuun korkeakoulussa
391/1970
Asetus eräiden seminaarien lakkautettujen virkojen haltijoiden siirtämisestä toisiin virkoihin
386/1970
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
385/1970
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa rautateitse tapahtuvasta yhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
384/1970
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B- liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
383/1970
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen sairaanhoitajien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
382/1970
Laki sairaanhoitajien yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
381/1970
Päätös asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1971
378/1970
Päätös rangaistusmääräyslain täytäntöönpanosta
377/1970
Päätös sakon ja menetetyksi tuomitun rahamäärän sekä eräiden valtiolle, Suomen Pankille, Postipankille tai kansaneläkelaitokselle maksettavaksi tuomittujen korvausten suorittamisesta pankkiin
374/1970
Asetus ylimääräisten armovuosien myöntämisestä kirkollisvirkakuntaan kuuluneitten virkamiesten kuolinpesille annetun asetuksen kumoamisesta
373/1970
Asetus keisarillisen julistuksen kumoamisesta
370/1970
Asetus eräiden korkeimman oikeuden toimien lakkauttamisesta
366/1970
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
365/1970
Päätös kalastuksen rajoittamisesta eräissä vesissä
364/1970
Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Hirvensalmen kunnasta Joutsan kuntaan
363/1970
Päätös erään alueen siirtämisestä Sodankylän kunnasta Inarin kuntaan
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 ...610 - 571 569 - 523 522 - 471 470 - 420 419 - 397 396 - 363 362 - 336 334 - 309 308 - 278 274 - 241 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.