Författningsändringsregister: 1970

Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

917/1970
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1971
914/1970
Päätös liikevaihtoveron palauttamisesta maidon ja vehnän markkinoimismaksusta maksuvelvollisille aiheutuvan ylimääräisen liikevaihtoverorasituksen korvaamiseksi
912/1970
Asetus Puolan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen ja siihen liittyvän teollista yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
911/1970
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 20 artiklaa koskevan muutoksen voimaansaattamisesta
910/1970
Asetus Valtion iltaoppikoulun virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
909/1970
Asetus työriitojen sovittelusta
908/1970
Asetus työriitojen valtakunnansovittelijan toisen viran perustamisesta
907/1970
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
906/1970
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
905/1970
Asetus yhden hallitusneuvoksen viran perustamisesta valtiovarainministeriöön
904/1970
Asetus väestörekisteristä annettavista todistuksista, otteista ja jäljennöksistä perittävistä maksuista
896/1970
Laki henkikirjoittajista
894/1970
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1970 tulo- ja menoarvioon
893/1970
Päätös tapaturmaviraston asiamiehistä
892/1970
Päätös Lopen kunnan julistamisesta perunasyövän saastuttamaksi sekä siitä aiheutuvista perunan viljely- ja kauppaamisrajoituksista
890/1970
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
889/1970
Päätös ulkomailla tehtyjen virkamatkojen päivärahoista ja hotellikorvauksista
888/1970
Päätös meijerivoin hinnoista
887/1970
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
886/1970
Päätös maidontuottajille meijeriliikkeistä myytävän tuottaja-alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta
Författningsändringar i nummerordning

917 - 886 884 - 839 837 - 806 803 - 756 754 - 694 692 - 642 641 - 611 610 - 571 569 - 523 522 - 471 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.