Författningsändringsregister: 1960

Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

524/1960
Laki valtion vuoden 1961 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
523/1960
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
520/1960
Laki sopimustullien kantamisesta eräissä tapauksissa
519/1960
Päätös sian- ja naudanlihan tuonnista ja siinä noudatettavista tulleista
518/1960
Päätös rajakaupasta
513/1960
Asetus maankäyttölain nojalla tuetun rakentamisen valvonnasta
512/1960
Laki maankäyttölain nojalla tuetun rakentamisen valvonnasta
506/1960
Päätös Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun tutkintosäännön vahvistamisesta
504/1960
Päätös linja-autojen jarruista
503/1960
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
502/1960
Asetus eräistä maatalouden perusparannustöistä suoritettavista palkkioista
495/1960
Laki vaaliluetteloista vuonna 1962 toimitettavissa valtiollisissa vaaleissa
492/1960
Päätös oravan pyynnistä
491/1960
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
490/1960
Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa sovellettavasta pidätystaulukosta vuonna 1961
489/1960
Asetus Saimaan hylkeen rauhoittamisesta
488/1960
Laki helposti leviävien eläintautien vastustamisesta
487/1960
väliaikaisesta poikkeuksesta kansakoululakiin
486/1960
Päätös eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaisemisesta
484/1960
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1961
Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.