Författningsändringsregister: 1960

Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

443/1960
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain soveltamisesta Suomen ja Tanskan välillä
441/1960
Asetus eräiden työvoima-asiain hallinnon sekä ammatinvalinnan ohjauksen virkojen ja toimien perustamisesta
440/1960
Päätös vuonna 1961 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
439/1960
Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
438/1960
Päätös sianlihan maahantuonnista ja siinä noudatettavista tulleista
436/1960
Päätös Oulun yliopiston tutkintosäännön vahvistamisesta
435/1960
Asetus merenkulkulaitoksen alusten avustusmaksuista
432/1960
Asetus eräiden metsähallinnon virkojen lakkauttamisesta
431/1960
Asetus maailmanpostisopimuksen voimaansaattamisesta
430/1960
Laki kuorimattoman puutavaran lauttaamisesta vuonna 1961
429/1960
Laki optikon toimen harjoittamisesta
427/1960
Päätös näädän ja saukon pyydystämisestä
424/1960
Asetus maanmies- ja pienviljelysneuvojaopistoista
423/1960
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen II tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
422/1960
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken voimassa olevan näiden maiden välisen liikenteen terveydenhoidollisen tarkastuksen helpottamiseksi 19 päivänä maaliskuuta 1955 allekirjoitetun sopimuksen 6 artiklan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
421/1960
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välistä sivistyksellistä yhteistoimintaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
420/1960
Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
419/1960
Asetus Norjan, Ruotsin ja Tanskan viranomaisten antamien muukalaispassien ja matkatodistusten haltijain viisumivapaudesta
418/1960
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Punkalaitumen kunnasta Tyrvään kuntaan
417/1960
Päätös erään tilan siirtämisestä Isonkyrön kunnasta Ilmajoen kuntaan
Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.