Författningsändringsregister: 1960

Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

416/1960
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Muuramen ja Korpilahden kunnista Säynätsalon kuntaan
415/1960
Päätös Amer-Tupakka Oy:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö s.r., Amer-Tupakka Oy:n Työntekijäin Eläkesäätiö s.r., Kansallis-Osake-Pankin Eläkesäätiö s.r., Valmet Oy:n Eläkesäätiö s.r., Oy Yhtyneet Ravintolat Ab:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö s.r. ja Oy Yhtyneet Ravintolat Ab:n Työntekijäin Eläkesäätiö s. r. nimisten eläkesäätiöiden suoritettavien eläkkeiden ulosmittauskiellosta
414/1960
Päätös Porkkalan alueen kansakoulujen jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen myönnettävän valtionrahoituksen perusteista
413/1960
Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
411/1960
Asetus valkohäntä- eli Laukon peuran, kuusipeuran, saksanhirven ja metsäkauriin rauhoittamisesta toistaiseksi
410/1960
Asetus linjaluotseista
409/1960
Laki sopimustullien kantamisesta eräissä tapauksissa
408/1960
Asetus keskusparantolain kunnossapito- ja käyttökustannuksiin annettavasta valtionavusta
406/1960
Asetus Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun perussäännön soveltamisesta
404/1960
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
403/1960
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
401/1960
Päätös saamelaisasiain neuvottelukunnasta
400/1960
Asetus maanmittaustoimitusten tukemisesta valtion varoilla annetun lain täytäntöönpanosta
397/1960
Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä
396/1960
Asetus Malaijan Liittovaltion kansalaisten viisumivapaudesta
395/1960
Päätös asutustarkastajien toimialueista
394/1960
Päätös eräiltä työvoima-asiain ja ammatinvalinnanohjausasiain hallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
393/1960
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1960
390/1960
Päätös sanoma- ja aikakauslehtien tilaustenhankinta-asiamiesten palkkioiden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä
389/1960
Päätös eräiden vuonna 1960 tuotettujen kotimaisten siementen laatuvaatimuksista
Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.