Författningsändringsregister: 1960

Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

387/1960
Asetus matkustajain ja matkatavaran kuljetusta rautateitse sekä tavarankuljetusta rautateitse koskevien kansainvälisten sopimusten muutosten voimaansaattamisesta
386/1960
Asetus Kansainvälisen atomienergiajärjestön erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
385/1960
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
384/1960
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
383/1960
Asetus ammatinvalinnanohjauksesta
382/1960
Asetus työvoima-asiain hallinnosta
381/1960
Asetus Suomen ja Kreikan välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta
380/1960
Asetus Suomen ja Turkin välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta
379/1960
Päätös sianlihan maahantuonnista ja siinä noudatettavista tulleista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
378/1960
Päätös asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1961
376/1960
Asetus talonmiehen työtä tekevän työntekijän viikkolevosta
374/1960
Päätös kotimaisen villan hinnoista
373/1960
Päätös valtion viljavaraston maksettavista kotimaisen rukiin ja vehnän hinnoista
369/1960
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain soveltamisesta Suomen ja Ruotsin välillä
368/1960
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain täytäntöönpanosta
367/1960
Asetus julkisesta notaarista annetun lain soveltamisesta
365/1960
Asetus sisältävä Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun perussäännön
361/1960
Päätös eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta maalaiskunnissa annetun lain mukaisista lainoista sekä siinä tarkoitettujen kauppa- ja lunastushintojen ja eräiden korvausten suorittamisesta valtion välityksellä tai vuotuismaksuina
359/1960
Asetus metsäkouluista
357/1960
Asetus eräiden taimitarhatuotteiden viljelemisen ja kaupan valvonnasta
Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 524 - 484 483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 ...21 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.