Författningsändringsregister: 1960

Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 ...483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 214 - 182 181 - 147 ...21 - 1

321/1960
työllisyysasetus
320/1960
työllisyyslaki
314/1960
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta
313/1960
Asetus Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat Oy:n ulkomaisille lainoille annettavista valtion takauksista
310/1960
Laki eräistä maatalouden perusparannustöistä suoritettavista palkkioista
309/1960
Laki metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista
307/1960
Laki aluevaihdosta valtion ja Osakeyhtiö Vuoksenniska Aktiebolag nimisen osakeyhtiön välillä
304/1960
Laki Otanmäki Oy:lle valtion varoista myönnettyjen lainojen järjestelystä
303/1960
Laki eräistä ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain voimaansaattamista koskevista toimenpiteistä
300/1960
Päätös makeisvalmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
299/1960
Laki makeisvalmisteverosta
298/1960
Päätös liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstelystä Helsingin kaupungissa
297/1960
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
296/1960
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
295/1960
Päätös Inarinjärvestä pyydystetyn alamittaisen siian kaupasta
294/1960
Förordning angående arbetstiden vid statens ämbetsverk och inrättningar
292/1960
Asetus kahden oikeusneuvoksen viran perustamisesta korkeimpaan oikeuteen ja yhden hallintoneuvoksen viran perustamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen
291/1960
Asetus lainsäädäntöosaston päällikön viran sekä puhtaaksikirjoittajan toimen perustamisesta oikeusministeriöön
287/1960
Lag om notarius publicus.
286/1960
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn luottosopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

558 - 526 ...483 - 446 443 - 417 416 - 389 387 - 357 355 - 322 321 - 286 284 - 251 250 - 215 214 - 182 181 - 147 ...21 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.