Författningsändringsregister: 1957

Författningsändringar i nummerordning

482 - 453 452 - 423 420 - 375 374 - 345 343 - 322 319 - 290 289 - 258 256 - 235 233 - 208 207 - 180 ...21 - 1

482/1957
Förordning om allmänna vägar
479/1957
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
478/1957
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
477/1957
Päätös maahan tuotavien tarvikkeiden kaupassa noudatettavista myyntipalkkioista
474/1957
Laki aluevaihdoista valtion sekä Porin ja Lappeenrannan kaupunkien välillä
473/1957
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
471/1957
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1957 tulo- ja menoarvioon
470/1957
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
469/1957
Päätös liikevaihtoveron palautuksesta eräissä tapauksissa
468/1957
Päätös liikevaihtoveron palautuksesta eräissä tapauksissa
467/1957
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
465/1957
Asetus Pohjoismaiden neuvoston uuden perussäännön voimaansaattamisesta
462/1957
Laki korvausosakkeiden hallintoyhteisön purkamisesta
461/1957
Laki eräistä Suomen Tasavallan ja Sveitsin Valaliiton välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuus- sekä ennakkoperintälakeihin
459/1957
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
458/1957
Päätös lämpimän veden jakelusta suoritettavista korvauksista
457/1957
Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
455/1957
Päätös liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstelystä Helsingin kaupungissa
454/1957
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
453/1957
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
Författningsändringar i nummerordning

482 - 453 452 - 423 420 - 375 374 - 345 343 - 322 319 - 290 289 - 258 256 - 235 233 - 208 207 - 180 ...21 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.