Författningsändringsregister: 1955

Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 569 - 540 538 - 501 500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 ...18 - 1

569/1955
Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Espanjan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
568/1955
Laki suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa
567/1955
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
566/1955
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
565/1955
Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
564/1955
Asetus lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista
561/1955
Laki korvauseläkkeiden järjestelyistä
555/1955
Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
554/1955
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
553/1955
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
552/1955
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
549/1955
Laki ulkomaankaupan turvaamisesta
547/1955
Laki kyytilain kumoamisesta
546/1955
Asetus käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
545/1955
Laki käyttöpuun mittaustoimesta vientikaupassa
544/1955
Laki tullien kantamisesta vuonna 1956
543/1955
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
542/1955
Päätös maalaiskuntien ja kauppaloiden kansakoulurakennusten kunnossapitokustannusten perusteista
541/1955
Päätös maidon tuottajahinnan korottamiseksi meijereille ja maidon hankintaliikkeille suoritettavista korvauksista
540/1955
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 569 - 540 538 - 501 500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 ...18 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.