Författningsändringsregister: 1955

Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 ...538 - 501 500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 285 - 262 261 - 222 ...18 - 1

377/1955
Asetus eräitten riistaeläinten rauhoittamisesta
376/1955
Päätös kotimaisenrukiin ja vehnän jauhatusprosentista
374/1955
Päätös maataloustuotteiden hintojen määräämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
373/1955
Päätös korvauksenluontoisen avustuksen hakemisesta eräistä korvauslain ja toisen korvauslain mukaisista sotavahingoista
372/1955
Päätös kotimaisen villan hinnoista
371/1955
Päätös kotimaisen villan tuotannon edistämisestä annetun lain soveltamisesta
370/1955
Asetus Suomen ja Intian välisen alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
369/1955
Päätös eräistä kansanedustajain vaaleissa käytettävistä kaavoista
368/1955
Asetus Saksan ulkomaisia velkoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
367/1955
Laki eräiden Saksan ulkomaisia velkoja koskevaan sopimukseen sisältyvien säännöksien hyväksymisestä
365/1955
Päätös maalaitosten paineastiain ulkopuolisista putkiverkoista
364/1955
Päätös eräiden vuonna 1955 tuotettujen kotimaisten siementen laatuvaatimuksista
363/1955
Päätös joka koskee tuhoeläin- ja kasvinsuojelumyrkkyjä
362/1955
Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisestä tarkistuksesta
360/1955
Päätös tasavallan presidentin valitsijamiesten luvun jakautumisesta eri vaalipiirien kesken
359/1955
Asetus eräiden kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien muuttamisesta
358/1955
Asetus luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain täytäntöönpanosta
357/1955
Laki Argentiinan kanssa tehdyn kauppa- ja finanssisopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
356/1955
Päätös uudis- ja kivenraivauspalkkioista annetun asetuksen soveltamisesta
354/1955
Päätös colombialaista alkuperää olevasta kahvista kannettavasta tullista
Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 ...538 - 501 500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 285 - 262 261 - 222 ...18 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.