Författningsändringsregister: 1955

Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 ...500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 285 - 262 261 - 222 221 - 180 ...18 - 1

351/1955
Asetus merimieslain nojalla määrättyjen kurinpitosakkojen käyttämisestä
350/1955
Asetus Suomen ja Jugoslavian välisen harjoittelijainvaihtosopimuksen voimaansaattamisesta
349/1955
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta
347/1955
Asetus ulkomaanedustuksen viran tai toimen haltijain palkkauksesta
346/1955
Asetus yhdenmukaista aluksenmittausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
344/1955
Laki kotimaisen villan tuotannon edistämisestä
343/1955
Laki Suomen tuomioistuimen toimivallan rajoittamisesta eräiden ulkomaisen alusten päällikön ja laivaväen kesken syntyneiden riita-asiain käsittelyssä
341/1955
Merimieslaki
340/1955
Päätös lohen, meritaimenen ja merisiian pyynnin kieltämisestä Kemi- ja Oulujoen vesistöissä
339/1955
Asetus eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
338/1955
Asetus oppikoulun opettajiksi valmistuvien harjoittelusta ja opetusnäytteistä
337/1955
Laki tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista
336/1955
Laki kansanedustajainvaaleista
333/1955
Asetus uudis- ja kivenraivauspalkkioista
332/1955
Lag om begränsning av insamlingen av naturprodukter i vissa fall
331/1955
Päätös valtion viljavaraston kotimaisesta rukiista ja vehnästä maksettavista hinnoista
323/1955
Päätös Kajaanin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
319/1955
Päätös asuinrakennusten tuotantoon käytettyjen rakennustarvikkeiden hintaan sisältyneen liikevaihtoveron takaisinmaksamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
318/1955
Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Kuoreveden kunnasta Vilppulan kuntaan
317/1955
Asetus Panaman kanavan mittakirjasta
Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 ...500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 285 - 262 261 - 222 221 - 180 ...18 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.