Författningsändringsregister: 1955

Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 ...467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 285 - 262 261 - 222 221 - 180 178 - 141 ...18 - 1

316/1955
Asetus Suezin kanavan mittakirjasta
315/1955
Asetus Suomen ja Ranskan kesken seuruepasseista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
314/1955
Päätös pienviljelijöille kivenraivauskoneiden hankkimista varten myönnettävistä lainoista
313/1955
Päätös vuokranantajille vedestä suoritettavasta korvauksesta
312/1955
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
311/1955
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
310/1955
Päätös valtion tilivirastojen ja niiden alitilittäjien erinäisten tiliasiakirjojen hävittämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
309/1955
Päätös valtion tilivirastojen ja niiden alitilittäjien erinäisten tiliasiakirjojen hävittämisestä
306/1955
Asetus aluksenmittauksesta
305/1955
Laki rehujen ja lannoitteiden valmistuksesta, maahantuonnista ja kaupasta
304/1955
Päätös investointirahastoista annetun lain täytäntöön panemisesta ja soveltamisesta
303/1955
Päätös maidon tuottajahinnan korottamiseksi meijereille ja maidon hankintaliikkeille suoritettavista korvauksista
302/1955
Asetus eräiden opetusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen toimien nimien muuttamisesta
294/1955
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Valkealan ja Kuusankosken kunnista Kouvolan kauppalaan sekä eräiden tilanosien siirtämisestä Kouvolan kauppalasta Valkealan kuntaan
293/1955
Laki investointirahastoista
292/1955
Asetus Suomen ja Belgian välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja eräiden muiden tulo- ja omaisuusverotusta koskevien kysymysten järjestämiseksi tehdyn sopimuksen voimaan saattamisesta
291/1955
Laki eräiden Suomen ja Belgian välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja eräiden muiden tulo- ja omaisuusverotusta koskevien kysymysten järjestämiseksi tehdyn sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
290/1955
Päätös kuoreen pyynnistä Viekjärvessä Pielisjärven kunnan alueella
287/1955
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1955 tulo- ja menoarvioon
286/1955
Päätös Albergan, Haapajärven, Kemijärven, Kiuruveden, Oulaisten ja Tikkurilan taajaväkisten yhdyskuntien lakkauttamisesta
Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 ...467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 285 - 262 261 - 222 221 - 180 178 - 141 ...18 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.