Författningsändringsregister: 1955

Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 569 - 540 538 - 501 500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 ...18 - 1

614/1955
Asetus yhteisestä haverista
607/1955
Laki eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä
606/1955
Asetus Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua koskevien sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
605/1955
Laki eräiden Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua koskevien sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
604/1955
Asetus Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamista koskevien säännösten vahvistamiseksi tulon ja omaisuuden verottamista koskevissa asioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
603/1955
Laki eräiden Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamista koskevien säännösten vahvistamiseksi tulon ja omaisuuden verottamista koskevissa asioissa tehdyn sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
602/1955
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
601/1955
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
597/1955
Päätös maidon tuottajahinnan korottamiseksi meijereille ja maidon hankintaliikkeille suoritettavista korvauksista
596/1955
Päätös yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta Mortgage Bank of Finland Oy nimiselle kiinnitysluottopankille
595/1955
Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta myymään eräs puolustuslaitoksen hallinnassa Helsingin kaupungissa oleva maa-alue
592/1955
Päätös työaikalain voimaantulon lykkäämisestä eräissä laitoksissa
591/1955
Päätös metsästyksestä ja kalastuksesta Porkkalan alueella
590/1955
Asetus petoeläinten tapporahojen suorittamisesta
588/1955
Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta
584/1955
Valtioneuvoston päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1956
583/1955
Asetus Pohjoismaiden neuvoston perussäännön voimaansaattamisesta
576/1955
Laki työväensuojelua koskevien määräysten antamisesta eräissä tapauksissa
574/1955
Laki eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä
570/1955
Asetus suosituimmuuden soveltamisesta Saksan Demokraattisen Tasavallan alueelta peräisin oleviin tavaroihin
Författningsändringar i nummerordning

614 - 570 569 - 540 538 - 501 500 - 468 467 - 439 437 - 407 406 - 378 377 - 354 351 - 317 316 - 286 ...18 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.