Författningsändringsregister: 1954

Författningsändringar i nummerordning

540 - 507 504 - 479 478 - 446 445 - 419 418 - 387 386 - 359 358 - 333 332 - 308 307 - 280 279 - 248 ...20 - 1

504/1954
Asetus valtuuksien myöntämisestä valtioneuvostolle antaa valtion takuu eräiden valtioenemmistöisten yhtiöiden ottamista ulko- ja kotimaisista lainoista
500/1954
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1954 tulo- ja menoarvioon
499/1954
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1954 tulo- ja menoarvioon
498/1954
Päätös palavista nesteistä
497/1954
Päätös eräiden makkaroiden hinnanalennuskorvauksista vuonna 1955
496/1954
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusprosentista pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
495/1954
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusprosentista
494/1954
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
493/1954
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
492/1954
Päätös vuonna 1955 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
491/1954
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
490/1954
Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
489/1954
Asetus lisenssiviraston virkatoimista ja toimitusmaksuista suoritettavista maksuista
486/1954
Laki eräiden valtion indeksiehtoisten obligatiolainojen indeksikorotusten verovapaudesta
485/1954
Laki eräiden talletusten, obligatioiden ja osuustodistusten omistajille sekä eräiden velkasitoumusten saajille myönnettävästä veronhuojennuksesta
484/1954
Laki eräistä väliaikaisista poikkeusäännöksistä verolakeihin
483/1954
Laki eräiden suhdannevarausten suorittamisesta ja niiden johdosta myönnettävistä veronhuojennuksista
482/1954
Päätös eräiden valtion työntekijäin eläkeiästä
481/1954
Asetus oppikoulun pääsytutkinnosta
479/1954
Asetus eräiden sairaalloisten tilojen korvaamisesta ammattitautina
Författningsändringar i nummerordning

540 - 507 504 - 479 478 - 446 445 - 419 418 - 387 386 - 359 358 - 333 332 - 308 307 - 280 279 - 248 ...20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.