Författningsändringsregister: 1954

Författningsändringar i nummerordning

540 - 507 504 - 479 478 - 446 445 - 419 418 - 387 386 - 359 358 - 333 332 - 308 307 - 280 279 - 248 ...20 - 1

445/1954
Päätös oravan, saukon ja näädän pyynnistä
444/1954
Päätös kaatumatautisten hoitolaitosten päivämaksuista
442/1954
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Orimattilan, Nastolan ja Hollolan kunnista Lahden kaupunkiin
440/1954
Asetus niistä kertoimista, joilla arvonvähennyksiä on korotettava tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1954, annetun asetuksen kumoamisesta
439/1954
Asetus Saarin alueen asukkaiden maahantulo- ja oleskeluvapaudesta
438/1954
Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä
437/1954
Laki kansaneläkkeiden lisäeläkerahastosta annetun lain kumoamisesta.
436/1954
Laki tavaranäytteiden ja mainosaineiston maahantuonnin helpottamisesta tehdyn sopimuksen kansainvälisen sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
435/1954
Päätös joka koskee tuhoeläin-, kasvinsuojelu- sekä puutavaran säilyttämis- ja kyllästämismyrkkyjä
434/1954
Päätös pienviljelijäin sonninpitoyhtymille ja karjantarkkailuyhdistyksille annettavien valtionavustusten perusteista
433/1954
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1955
431/1954
Päätös Suomen Maatalous-Osake-Pankki nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
430/1954
Laki Ahvenanmaan maakunnan viran tai toimen haltijain perhe- eläkevakuutuksesta
429/1954
Päätös uudisrakennusten yhteydessä rakennettavista talon ja työpaikan väestönsuojista
428/1954
J Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1955
427/1954
Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle annetun kirkkolain 463 a ja 464 b §:n muuttamisesta. (Alkuperäinen laki annettu 1869).
422/1954
Päätös vuonna 1954 tuotetun kotimaisen viljan laatuvaatimuksista
421/1954
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Oripään kunnasta Alastaron kuntaan ja päinvastoin
420/1954
Päätös Ålands Aktiebank nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
419/1954
Päätös maidosta karjanhaltijoille eräissä tapauksissa maksettavasta lisähinnasta
Författningsändringar i nummerordning

540 - 507 504 - 479 478 - 446 445 - 419 418 - 387 386 - 359 358 - 333 332 - 308 307 - 280 279 - 248 ...20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.