Författningsändringsregister: 1953

Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 550 - 522 518 - 485 484 - 461 459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 ...25 - 1

550/1953
Päätös eräistä kansanedustajain vaaleissa käytettävistä kaavoista
548/1953
Päätös matkustajakorttien mallien vahvistamisesta
547/1953
Asetus eräiden Turkin kanssa tehdyn maksusopimuksen määräysten muutosten voimaansaattamisesta
546/1953
Asetus Brasilian kanssa tehdyn maksusopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
543/1953
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä
542/1953
Päätös Sotevan väliaikaisesta tililaitoksesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
541/1953
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
540/1953
Päätös tukku- ja vähittäiskaupassa olevan jakelusäännöstelyn alaisen ns. korttisokerin sekä siirapin luovuttamisesta valtiolle
539/1953
Päätös ulkomaalta tuotavan sokerin säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
538/1953
Asetus taiteiden edistämiseksi annettavien apurahojen jakamisesta kolmivuotiskautena 1954 - 1956
536/1953
Laki kirkkolain 247 §:n 3 momentin muuttamisesta.
535/1953
Laki kirkkolain 18 §:n muuttamisesta.
532/1953
Laki makeisvalmisteverosta
529/1953
Laki eräiden työasiain hallinnon väliaikaisesta järjestelystä
527/1953
Päätös valtion kalastuslainoista
526/1953
Päätös kaupungeista ja kauppaloista, jotka vapautetaan toistaiseksi eräiden maanhankinta-alueiden kuntoonpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta
525/1953
Asetus niistä kertoimista, joilla arvonvähennyksiä on korotettava tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1953
524/1953
Asetus valtion tulo-ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
523/1953
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
522/1953
Lag om lön i vissa fall åt värnpliktig, som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten
Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 550 - 522 518 - 485 484 - 461 459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 ...25 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.