Författningsändringsregister: 1953

Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 550 - 522 518 - 485 484 - 461 459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 ...25 - 1

518/1953
Laki kansanedustajain vaalista vuonna 1954
517/1953
Laki eräiden maanhankintalain nojalla annettujen lainvoiman saaneiden päätösten purkamisen rajoittamisesta
516/1953
Asetus eräiden merenkulkulaitoksen alusten virkojen ja toimien lakkauttamisesta
515/1953
Asetus säännöistä yhteentörmäysten ehkäisemiseksi merellä
514/1953
Asetus tie- ja vesirakennushallinnon insinöörien toimituskirjain maksuista
512/1953
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1953 tulo- ja menoarvioon
511/1953
Päätös vuoden 1954 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
510/1953
Päätös Eläke-Varma-keskinäinen vakuutusyhtiö nimisen vakuutuslaitoksen suoritettavan eläkkeen sekä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura nimisen henkivakuutuslaitoksen suoritettavan elinkoron tai eläkkeen taikka ryhmähenkivakuutuksen nojalla suoritettavan henkivakuutussumman ulosmittauskiellosta
509/1953
Asetus ylivartijan toimen perustamisesta Toijalan ja Kouvolan vankiasemille
507/1953
J julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävä vuonna 1954
506/1953
Laki eräiden tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien rahastojen lakkauttamisesta
505/1953
Päätös ruoka- ja kahvileivän hinnoista
504/1953
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1954
502/1953
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
490/1953
Päätös tulojen enimmäismääristä perheenasuntoavustuksia myönnettäessä
489/1953
Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
488/1953
Asuntotuotantolaki
487/1953
Päätös margariinivalmisteiden sekä ulkomaalta tuotujen margariinivalmisteiden raaka- aineiden ja laardin säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
486/1953
Asetus elintarvikenäytteiden ottamisesta
485/1953
Asetus Suomen ja Norjan välillä vapautumisesta asevelvollisuudesta eräissä tapauksissa 22 päivänä syyskuuta 1953 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 550 - 522 518 - 485 484 - 461 459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 ...25 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.