Författningsändringsregister: 1953

Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 550 - 522 518 - 485 484 - 461 459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 ...25 - 1

484/1953
Laki kunnan lisätalousarviosta
483/1953
Laki eräistä kansakoulutointa koskevista väliaikaisista järjestelyistä
480/1953
Laki eräiden Suomen, Tanskan , Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen 1, 2 ja 3 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
479/1953
Päätös maidon hinnoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen kumoamisesta
478/1953
Päätös juuston hinnoista
477/1953
Asuntotuotannon veronhuojennuslaki
476/1953
Laki valtion vuoden 1953 indeksiehtoisen obligatiolainan indeksikorotuksen verovapaudesta
474/1953
Laki niistä yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava maksuja
473/1953
Päätös juuston hinnoista
472/1953
Päätös eräiden viljatuotteiden ylimmistä hinnoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen kumoamisesta
470/1953
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusprosentista
469/1953
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
468/1953
Päätös Loviisan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
467/1953
Päätös voin hinnoista
466/1953
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
465/1953
Asetus yksityisluontoisten maatalousoppilaitosten valtionavustuksesta
464/1953
Lag angående godkännande av vissa stadganden i överenskommelsen om ändring av 2, 7 och 9 artiklarna i den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 6 februari 1931 avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
463/1953
Päätös oikeudesta käyttää veronalaista ajoneuvoa liikenteessä vuoden 1954 tammi- ja helmikuun aikana
462/1953
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
461/1953
K Tasavallan Presidentin avoin kirje ja käsky uusien edustajanvaalien toimittamisesta ja eduskunnan kokoontumisesta uusille valtiopäiville
Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 550 - 522 518 - 485 484 - 461 459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 ...25 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.