Författningsändringsregister: 1953

393/1953
Asetus kansainvälisiä näyttelyjä koskevan sopimuksen muuttamista tarkoittavan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
392/1953
Asetus metson, teeren ja pyyn rauhoittamisesta
391/1953
Asetus paineastioista
390/1953
Päätös vuoden 1953 marraskuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
388/1953
Asetus Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä 13 päivänä helmikuuta 1934 tehdyn ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimuksen muuttamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
387/1953
Päätös eräistä poikkeuksista metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasunnoista annetun lain säännöksistä (koskee aikaa 31.5.1954 saakka)
386/1953
Asetus taksasta jonka mukaan maksut valtion maanviljelyskemiallisen laboratorion toimittamista analyyseistä on suoritettava
385/1953
Asetus metsäntutkimuslaitoksesta
382/1953
Asetus säästöpankkitarkastuksesta ja säästöpankkien toiminnan valvonnasta
379/1953
Asetus eräistä Suomen Tasavallan sekä Ison-Britannian ja Pohjois- Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä tulon kaksinkertaisen verottamisen ja tuloveron kiertämisen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuusvero- sekä ennakkoperintälakeihin annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
378/1953
Asetus eräistä Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuusvero- sekä ennakkoperintälakeihin annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
377/1953
Päätös valtion siementarkastuslaitoksen tekemistä tutkimuksista suoritettavista maksuista
375/1953
Valtioneuvoston päätös toimenpiteistä lakkautuspalkalla olevien viran tai toimen haltijain uudelleen sijoittamiseksi valtion palvelukseen
374/1953
Asetus eräistä valtion virkojen ja toimien täyttämistä koskevista väliaikaisista määräyksistä
369/1953
Asetus Hangon valtionsataman nostokurkien ja hissien käyttämisestä kannettavien maksujen väliaikaisesta korottamisesta
368/1953
Asetus Hangon valtionsatamassa suoritettavien paikka- ja makasiinivuokrien väliaikaisesta korottamisesta
367/1953
Asetus Hangon valtionsatamassa kannettavien satamamaksujen väliaikaisesta korottamisesta
366/1953
Asetus luotsaustaksasta
360/1953
Päätös eräiden tilojen ja tilanosien siirtämisestä Pietarsaaren kunnasta Pietarsaaren kaupunkiin ja päinvastoin
359/1953
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Ylistaron kunnasta Lapuan kaupunkiin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.