Författningsändringsregister: 1953

Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 ...459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 268 - 240 239 - 206 205 - 178 177 - 147 ...25 - 1

297/1953
Laki viljankuivureiden ja viljankuivatuslaitosten hankkimisen ja rakentamisen rahoittamisesta
296/1953
Kauppakamariasetus
295/1953
Asetus Suomen ja Portugalin välisen 9 päivänä huhtikuuta 1941 tehdyn kaupallisen sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
294/1953
Lag om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöringstid än i aktiv trupp
293/1953
Laki valtion palkinto-obligatiolainan obligatioiden arvonnassa saadun voiton verovapaudesta
292/1953
Asetus sotilasvammalain soveltamisesta eräisiin vahingoittuneisiin ja sairastuneisiin sekä heidän omaisiinsa annetun lain täytäntöönpanosta
290/1953
Laki sotilasvammalain soveltamisesta eräisiin vahingoittuneisiin ja sairastuneisiin sekä heidän omaisiinsa
287/1953
Asetus lisenssitoimen valvonnasta
286/1953
Asetus lisenssivirastosta
283/1953
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1953 aikana
281/1953
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1953 aikana
280/1953
Päätös Oulun raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
277/1953
Päätös Heinolan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
275/1953
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kymin kunnasta Kotkan kaupunkiin
274/1953
Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Hausjärven kunnasta Riihimäen kauppalaan
273/1953
Asetus valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen viran lakkauttamisesta ja nuoremman hallitussihteerin viran perustamisesta valtioneuvoston kansliaan
272/1953
Päätös Kuopion raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
271/1953
Päätös lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelystä Tornion raastuvanoikeudessa
270/1953
Päätös lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelystä Naantalin raastuvanoikeudessa
269/1953
Päätös lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelystä Kaskisten raastuvanoikeudessa
Författningsändringar i nummerordning

575 - 551 ...459 - 423 422 - 394 393 - 359 356 - 329 328 - 298 297 - 269 268 - 240 239 - 206 205 - 178 177 - 147 ...25 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.