Författningsändringsregister: 1950

Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 655 - 620 611 - 574 573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 ...17 - 1

655/1950
Päätös valtion siementarkastuslaitoksen tekemistä tutkimuksista suoritettavista maksuista
653/1950
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1952 - 1955 annetun lain soveltamisesta
652/1950
Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1951 - 1955
650/1950
Päätös tulo-ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
648/1950
Päätös kahviverosta
645/1950
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1951
644/1950
Päätös paikkakuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen lisäeläkkeen maksamista varten.
641/1950
Asetus kauppakorkeakoulun kanslerin vaalin ja rehtorin nimityksen vahvistamisesta
639/1950
Laki korvauseläkkeiden järjestelystä
638/1950
Laki eräitten toisen korvauslain mukaan ratkaistujen korvaushakemusten uudesta käsittelystä ja uuden määräajan myöntämisestä korvaushakemusten tekemistä varten eräille saman korvauslain mukaan korvaukseen oikeutetuille
636/1950
Laki metalli- ja laivanrakennusteollisuuden tuotteiden viennin turvaamisesta eräissä tapauksissa
633/1950
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
630/1950
Päätös kahvin hinnoista
627/1950
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta
626/1950
Asetus ulkoasiainhallinnon viran ja toimen haltijoista
624/1950
Asetus valitusoikeuden kieltämisestä valtion lisenssitoimikunnan päätöksistä
623/1950
Asetus valitusoikeuden kieltämisestä eräistä valtioneuvoston ja ministeriön sekä valtioneuvoston kanslian päätöksistä
622/1950
Asetus eräitä väliaikaisia poikkeuksia sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin sisältyvän lain soveltamisesta
621/1950
Asetus eräiden rangaistusta koskevien merkintöjen poistamisesta valtion viran ja toimen haltijoista pidettävistä nimikirjoista
620/1950
Asetus sähkölaitosten ja sähköllä toimivien hissien tarkastuksesta suoritettavien maksujen väliaikaisesta korottamisesta
Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 655 - 620 611 - 574 573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 ...17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.