Författningsändringsregister: 1950

Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 655 - 620 611 - 574 573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 ...17 - 1

535/1950
Asetus ulkomaanedustuksen viran- tai toimenhaltijain palkkauksesta
534/1950
Asetus taksasta jonka mukaan maksut valtion maanviljelyskemiallisen laboratorion toimittamista analyyseistä on suoritettava
533/1950
Asetus kunnan toimivallan väliaikaisesta laajentamisesta eräissä tapauksissa annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
532/1950
Päätös toisessa korvauslaissa tarkoitettujen obligatioiden arvon vahvistamisesta
530/1950
Asetus Tanskan kanssa tehdyn maksusopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
529/1950
Päätös saukon ja näädän pyynnistä
528/1950
Asetus eräitten riistaeläinten rauhoittamisesta
526/1950
Laki eräiden talletusten, obligatioiden ja osuustodistusten omistajille sekä eräiden velkasitoumusten saajille myönnettävästä veronhuojennuksesta
524/1950
Päätös jolla vahvistetaan Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö
523/1950
Päätös jolla vahvistetaan Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö
521/1950
Päätös eräiden vuonna 1950 tuotettujen kotimaisten siementen laatuvaatimuksista
520/1950
Päätös joka koskee tuhoeläin-, kasvinsuojelu- sekä puutavaran säilyttämis- ja kyllästämismyrkkyjä
518/1950
Päätös eräiden luonnonvoimien kasvillisuudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
516/1950
Asetus eräiden merenkulkulaitoksen virkojen ja tointen lakkauttamisesta
514/1950
Asetus eräiden Turkin kanssa tehdyn maksusopimuksen määräysten muutosten voimaansaattamisesta
512/1950
Päätös vuoden 1950 marraskuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
510/1950
Päätös kauppaoppilaitosten opettajiksi valmistuvien opetuksen harjoittelun ja käytännöllisten opettajanäytteiden järjestämisestä
509/1950
Päätös vuonna 1950 tuotetun Valtion Viljavaraston tukiostoilla ostettavan timoteinsiemenen laatuvaatimuksista
508/1950
Päätös poikkeuksellisista oloista johtuvien tarpeiden tyydyttämiseen kerättyjen lahjavarojen käytöstä ja valvonnasta.
504/1950
Päätös tuberkuloosihoitolaitosten päivämaksuista
Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 655 - 620 611 - 574 573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 ...17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.