Författningsändringsregister: 1950

Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 ...611 - 574 573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 331 - 295 293 - 264 ...17 - 1

435/1950
Laki kunnan toimivallan väliaikaisesta laajentamisesta eräissä tapauksissa
433/1950
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1951- 1955 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
432/1950
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1951-1955 tehdyn sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
431/1950
Päätös kotimaisen villan hinnoista
429/1950
Päätös vuonna 1950 tuotetun kotimaisen viljan laatuvaatimuksista
426/1950
Beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar
425/1950
Päätös salaojituslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen soveltamisesta
423/1950
Päätös maanhankintalain toimeenpanoon osallistuvien toimihenkilöiden palkoista, palkkioista, päivärahoista ja matkakulujen korvauksista.
422/1950
Asetus eräitten riistaeläinten rauhoittamisesta
421/1950
Päätös vuoden 1950 syyskuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
420/1950
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta tehdyn kuvauspöytäkirjan voimaansaattamisesta
419/1950
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
418/1950
Asetus taiteiden edistämiseksi annettavien apurahojen jakamisesta kolmivuotiskautena 1951- 1953
416/1950
Asetus sisältävä Suomen Punaisen Ristin säännöt
415/1950
Päätös kotimaisen rukiin jauhatusprosentin muuttamisesta
414/1950
Päätös kahvin hinnoista
413/1950
Päätös viljelysmaan sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle annetun lain mukaan vuokralle luovutetusta heinämaasta maksettavan korvauksen laskemisesta
411/1950
Päätös kirkollisten alkukoulujen opettajien eläkkeiden yleisestä tarkistuksesta
410/1950
Päätös maalaiskuntien kansakoulunopettajien palkkauksen sekä kansakoulunopettajille myönnettävien eläkkeiden ja elinkautisten apurahojen yleisestä tarkistuksesta.
406/1950
Asetus sosiaaliministeriön palkkaosastosta
Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 ...611 - 574 573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 331 - 295 293 - 264 ...17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.