Författningsändringsregister: 1950

Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 ...573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 331 - 295 293 - 264 263 - 233 ...17 - 1

405/1950
Asetus sosiaaliministeriön hintaosastosta
404/1950
Päätös ostokortista ja sen jakelusta.
403/1950
Asetus Belgian kanssa tehdyn maksusopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
402/1950
Asetus Suomen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta
401/1950
Asetus Suomen ja Islannin välillä tehdyn maahantuloleimauksen poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
400/1950
Asetus Ranskan kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
394/1950
Päätös merimiesten vuosilomapalkkaan sisältyvästä vapaan asunnon ja ravinnon vastikkeesta.
391/1950
Päätös irtolaisten työlaitoshoidon päiväkustannuksen määrän vahvistamisesta
390/1950
Päätös yleiseen alkoholistihuoltolaan määrätyn hoidosta huoltolassa sekä matkasta huoltolaan ja sieltä pois johtuvista kustannuksista ja yleisen alkoholistihuoltolan hoitomaksuista
389/1950
Asetus eräiden Savonlinnan tyttölyseon opettajanvirkain täyttämisestä
387/1950
Päätös metsä- ja uittotöiden palkkojen säännöstelystä.
386/1950
Päätös lapsilisän määrän korottamisesta
385/1950
Päätös suomalaiselle aluksenhenkilökunnalle merionnettomuudessa hävinneestä henkilökohtaisesta omaisuudesta tulevan korvauksen perusteista
384/1950
Asetus valtion siviilisairaaloissa suoritettavista maksuista
382/1950
Asetus toisen vesistötoimikunnan perustamisesta
381/1950
Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisestä tarkistuksesta
374/1950
Asetus Valtioneuvoston kirjapainon sopimuspalkkaisen johtajanviran lakkauttamisesta
373/1950
Laki eräiden Suomen ja Ruotsin välisen, perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen sisältämien säännösten hyväksymisestä
372/1950
Laki valtioneuvoston oikeuttamisesta myymään Helsingin kaupungissa Maurinkatu 8-12 oleva tontti sillä olevine rakennuksineen valtioneuvoston ja sen alaisten virastojen virkamiesten asuntotaloa varten perustettavalle asunto-osakeyhtiölle
370/1950
Päätös vuoden 1950 elokuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
Författningsändringar i nummerordning

680 - 656 ...573 - 536 535 - 504 503 - 468 467 - 436 435 - 406 405 - 370 361 - 332 331 - 295 293 - 264 263 - 233 ...17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.