Författningsändringsregister: 1948

Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 942 940 - 897 896 - 865 863 - 835 834 - 802 800 - 760 759 - 731 730 - 696 695 - 656 ...39 - 1

969/1948
Päätös maan väliaikaisesta vuokraamisesta eräissä tapauksissa rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaleskille annetun lain toimeenpanosta ja soveltamisesta.
968/1948
Päätös viljelysmaan sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
967/1948
Asetus alkoholistin määräämisestä yleiseen alkoholistihuoltolaan
966/1948
Päätös valuutan säännöstelemisestä
965/1948
Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1949
962/1948
Päätös kahviverosta annetun lain soveltamisesta
961/1948
Päätös kahviverosta
960/1948
Asetus Norjan kanssa tehdyn maksusopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
959/1948
Päätös eräisiin vapaaehtoisiin töihin osallistuvien henkilöiden vuosityöansion määräämisestä
957/1948
Asetus eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksen perusteeksi pantavan vuosityöansion vähimmäismäärästä
956/1948
Asetus meripalveluksessa olevien henkilöiden tapaturmavakuutuksesta sodasta johtuneissa poikkeuksellisissa oloissa.
952/1948
Laki eräistä toimenpiteistä työttömyyden lieventämiseksi määrättyjen töiden käyntiinpanon helpottamiseksi
951/1948
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
950/1948
Laki korotettujen tullien kantamisesta vuonna 1949
949/1948
Laki valtion oppikouluista annetun lain kumoamisesta
948/1948
Laki 6.12.1869 Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle annetun kirkkolain muuttamisesta.
946/1948
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava työntekijäin tapaturmavakuutuslaissa säädettyä keskipäiväpalkkaa ja vuosityöansiota laskettaessa.
945/1948
Päätös eräistä poikkeuksista metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasunnoista annetuista määräyksistä
943/1948
Laki kuorimattoman puutavaran lauttaamisesta vuosina 1949 ja 1950
942/1948
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 942 940 - 897 896 - 865 863 - 835 834 - 802 800 - 760 759 - 731 730 - 696 695 - 656 ...39 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.