Författningsändringsregister: 1948

Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 942 940 - 897 896 - 865 863 - 835 834 - 802 800 - 760 759 - 731 730 - 696 695 - 656 ...39 - 1

896/1948
Laki eräiden Saksan kansalaisille ja saksalaisille yhteisöille kuuluneiden, Neuvostoliitolle siirtyneiden patentti- ja tavaraleimaoikeuksien voimassa pysyttämisestä tai ennalleen palauttamisesta
892/1948
Laki eräiden kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen käyttämisestä sotilasmajoitukseen ja muuhun yleiseen tarpeeseen
891/1948
Päätös vuonna 1949 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon arvon korottamisesta
890/1948
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärinkulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
889/1948
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1949
888/1948
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavan lisäveron suuruudesta
887/1948
Asetus ennakkoperintälain voimaantulosta kunnallisveron ja kansaneläkevakuutusmaksun osalta Ahvenanmaan maakunnassa
886/1948
Asetus eräisiin kiinteistöluovutuksiin sisältyneiden kohtuuttomien kauppaehtojen tarkistamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
885/1948
Asetus suoraan julkaisijalta tilattavien sanomalehtien vaihdosta toisaalta Suomen, toisaalta Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välisessä postiliikenteessä sekä näistä lähetyksistä sanotussa liikenteessä suoritettavista maksuista
884/1948
Asetus matkustamisesta eräille alueille annetun asetuksen kumoamisesta.
879/1948
Asetus suojelupoliisista
878/1948
Laki suojelupoliisista
877/1948
Asetus valtiolliseen poliisiin kuuluvien peruspalkkaisten toimien lakkauttamisesta
876/1948
Laki valtiollisen poliisin lakkauttamisesta
873/1948
Päätös tupakan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
869/1948
Päätös eräiden alueiden siirtämisestä Kouvolan kauppalasta Valkealan maalaiskuntaan ja päinvastoin
868/1948
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Valkealan kunnasta Kouvolan kauppalaan
867/1948
Asetus Uuden Seelannin sekä Etelä-Afrikan Liittovaltion kanssa tehtyjen sopimusten uudelleen voimaansaattamisesta
866/1948
Asetus toisen korvauslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista eläkkeistä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
865/1948
Laki toisen korvauslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista eläkkeistä
Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 942 940 - 897 896 - 865 863 - 835 834 - 802 800 - 760 759 - 731 730 - 696 695 - 656 ...39 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.