Författningsändringsregister: 1948

Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 942 940 - 897 896 - 865 863 - 835 834 - 802 800 - 760 759 - 731 730 - 696 695 - 656 ...39 - 1

863/1948
Laki maan väliaikaisesta vuokraamisesta eräissä tapauksissa rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaleskille
861/1948
Päätös vuoden 1949 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
857/1948
Päätös valtion tapaturmatoimiston asiamiehistä
856/1948
Päätös tapaturma-asiain korvauslautakunnasta
855/1948
Päätös yleisistä ohjeista oppilaiden ja eräiden muiden henkilöiden vuosityöansion laskemiseksi tapaturmakorvausta määrättäessä
854/1948
Päätös eräiden työnantajain vapauttamisesta työtapaturmia koskevasta korvausvelvollisuudesta
853/1948
Statsrådets beslut angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring i statens arbeten
852/1948
Förordning angående vissa skador, som böra ersättas såsom olycksfall i arbete
851/1948
Förordning angående skadestånd för olycksfall vid undervisning
850/1948
Förordning om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring
848/1948
Päätös moottoriajoneuvojen, niiden jäähdyttimien sekä polttomoottorien korjaustöiden hinnoittelusta.
846/1948
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä eräiden kumirenkaiden säännöstelystä
845/1948
Päätös eräiden kumirenkaiden säännöstelystä
844/1948
Päätös peliautomaatista tai muusta sellaisesta laitteesta kerrallaan saatavan voiton arvon enimmäismäärästä.
843/1948
Päätös turkisten, metsälintujen ja lohen kuljetusvalvonnasta tullirajavyöhykkeen eräissä osissa
842/1948
Päätös Kouvolan kihlakunnan muodostamisesta
841/1948
Päätös Iitin, Jaalan, Kuusankosken, Elimäen ja Anjalan kuntien siirtämisestä Uudenmaan läänistä Kymen lääniin
837/1948
lisäyksestä Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle 6.12.1869 annettuun kirkkolakiin.
836/1948
Laki evankelisluterilaisen kirkon papeille ja kanttori-urkureille suoritettavasta kasvatusavusta 29 päivänä joulukuuta 1944 annetun lain ja 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsilisälain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta.
835/1948
Maatalousministeriön päätös asutustarkastajapiireistä
Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 942 940 - 897 896 - 865 863 - 835 834 - 802 800 - 760 759 - 731 730 - 696 695 - 656 ...39 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.