Författningsändringsregister: 1948

800/1948
Päätös alusten lastauksessa ja purkauksessa noudatettavien järjestysohjeiden soveltamisesta
798/1948
Päätös vuodelta 1947 suoritettavan tulo- ja omaisuusveron kannosta
794/1948
Asetus merimiesten asunnoista aluksessa.
791/1948
Päätös tuulimyllyjen jauhatusmaksuista eräissä tapauksissa
790/1948
Päätös puun hankintatoiminnan edistämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
788/1948
Päätös maalaiskuntien kansakoulurakennusten piirustusten, normaalihintojen ja kunnossapitokustannusten perusteista.
787/1948
Asetus lapsen elatusavun turvaamisesta eräissä tapauksissa
786/1948
Päätös postisäästöpankin tehtävien välittämisestä maksettavista korvauksista ja palkkioista.
784/1948
Päätös vuoden 1948 joulukuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
782/1948
Päätös oravan pyynnistä.
777/1948
Asetus valtion eläinlääkintölaboratorion valmisteista ja tutkimuksista suoritettavasta korvauksesta
773/1948
Päätös kala-astioiden hinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta
770/1948
Päätös eräiden suklaatuotteiden luovutuksen säännöstelystä
768/1948
Päätös väkirehun säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
767/1948
Päätös sähkölaitoksien ja sähköllä toimivien hissien tarkastuksesta
766/1948
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä ja huoneistojen käytön tehostamisesta annettujen valtioneuvoston päätöksien soveltamisesta
765/1948
Päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1949 tammikuun aikana.
764/1948
Päätös toisessa korvauslaissa tarkoitettujen obligatioiden arvon vahvistamisesta
763/1948
Päätös siemenviljan laatuvaatimuksista
760/1948
Asetus tie- ja vesirakennushallinnon vanhemman ja nuoremman rakennusmestarin virkojen muuttamisesta vanhemman ja nuoremman tiemestarin viroiksi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.