Författningsändringsregister: 1948

Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 ...323 - 292 290 - 267 266 - 234 231 - 203 202 - 173 172 - 152 150 - 120 119 - 87 86 - 44 39 - 1

39/1948
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä ja huoneistojen käytön tehostamisesta annettujen valtioneuvoston päätöksien soveltamisesta
38/1948
Asetus eläinlääkärien toimituspalkkioista
37/1948
Asetus ensimmäiseen korvauslainaan kuuluvien pitempiaikaisten obligatioiden lunastamisesta
36/1948
Asetus eräiden Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vaihtuvan professorin viran haltijoiden siirtämisestä uudelleen järjestettyihin virkoihin
32/1948
Päätös vuoden 1948 helmikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden sekä eräistä tarvikkeista myönnettävien hinnanalennusten määristä
31/1948
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
24/1948
Päätös menettelystä rakennustyölupien ja säännösteltyjen rakennusaineiden myöntämisessä ja rakennustoiminnan säännöstelyn valvonnassa.
23/1948
Päätös maanhankintalain toimeenpanoon osallistuvien toimihenkilöiden palkoista, palkkioista, päivärahoista ja matkakulujen korvauksista.
22/1948
Päätös nautakarjan, hevosten, lampaiden ja sikojen ruokintaan tarkoitettujen rehusuolaseosten standardisoimisesta.
20/1948
Laki eräiden Pohjois-Suomen kuntien toiminnan tukemisesta
18/1948
Päätös kotieläinten luetteloinnista vuonna 1948
17/1948
Päätös tekstiilitarvikkeiden ja jalkineiden hankkimiseen oikeuttavien, kupongeilla varustettujen ostolupakorttien voimassaoloajoista
15/1948
Päätös niistä kursseista, joita on noudatettava ulkomaan rahan määräisiä arvoja muutettaessa Suomen rahaksi vuonna 1948 tapahtuvaa tulo- ja omaisuusverotusta varten.
14/1948
Päätös palkkaan sisältyvien luontoisetujen hinnoittelun indeksitarkistuksesta.
13/1948
Päätös viran ja toimenhaltijain osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
12/1948
Päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Tampereen islamilainen seurakunta nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
11/1948
Päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1948 tammi- ja helmikuun aikana.
10/1948
Päätös kaupungeille ja kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1947 oppilasmäärän mukaan maksettavasta valtionavustuksesta
9/1948
Päätös työntekijäin tapaturmavakuutuslain 1 §:ssä tarkoitetun vuosityöansion määrästä
1/1948
Asetus Suomen valtionrautateiden ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton rautateiden välisessä yhdysliikenteessä kuljetettavien matkustajain, matkatavaran ja tavarain tariffista
Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 ...323 - 292 290 - 267 266 - 234 231 - 203 202 - 173 172 - 152 150 - 120 119 - 87 86 - 44 39 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.