Författningsändringsregister: 1946

Författningsändringar i nummerordning

955 - 919 908 - 884 883 - 846 844 - 816 815 - 784 783 - 750 749 - 718 717 - 689 688 - 659 657 - 624 ...6 - 3

783/1946
Asetus maatalousministeriön eläinlääkintäosastolle annetusta oikeudesta myöntää lievennyksiä eläintautilain soveltamisesta annetun asetuksen määräyksistä.
781/1946
Päätös paperin säännöstelystä
778/1946
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta eräille Lahden kaupungin viran tai toimen haltijoille
777/1946
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta eräille Rauman kaupungin viran tai toimen haltijoille
774/1946
Laki eräiden saksalaisille kuuluneiden, lakanneiden patenttien voimaansaattamisesta
772/1946
Asetus oravan, kärpän ja piisamin nahkojen merkitsemisestä.
771/1946
Asetus Suomen-Tanskan maksusopimuksen 3. artiklan soveltamisesta
770/1946
Asetus Keravan kauppalan vaakunasta
766/1946
Päätös yleiseen alkoholistihuoltolaan määrätyn hoidosta huoltolassa sekä matkasta huoltolaan ja sieltä pois johtuvista kustannuksista ja yleisen alkoholistihuoltolan hoitomaksusta
765/1946
Päätös maidontarkastuksen suorittamisesta.
764/1946
Asetus maidontarkastuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
760/1946
Päätös metsänhoitoyhdistysten valtionavustuksista.
759/1946
Asetus Ranskan kanssa tehdyn maksusopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
758/1946
Asetus työriitojen sovittelijain luvusta ja toimialasta
757/1946
Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista
754/1946
Laki sotakorvausteollisuuden ja voimalaitosten luotonsaannin helpottamiseksi annettavista valtion takuista
753/1946
Laki valtioneuvoston oikeudesta antaa valtion takuu eräistä kurssitappioista
752/1946
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä ja huoneistojen käytön tehostamisesta annettujen valtioneuvoston päätöksien soveltamisesta
751/1946
Päätös kansakouluun kuuluvan keskikoulun ja ammatillisen jatkokoulun järjestämisestä kokeilutarkoituksessa
750/1946
Päätös Turun kauppakamariyhdistyksen uusien sääntöjen vahvistamisesta
Författningsändringar i nummerordning

955 - 919 908 - 884 883 - 846 844 - 816 815 - 784 783 - 750 749 - 718 717 - 689 688 - 659 657 - 624 ...6 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.