Författningsändringsregister: 1946

Författningsändringar i nummerordning

955 - 919 908 - 884 883 - 846 844 - 816 815 - 784 783 - 750 749 - 718 717 - 689 688 - 659 657 - 624 ...6 - 3

955/1946
Päätös hevosenkenkien ja kengitysnaulojen jakelusta vuoden 1947 tammikuun 1 päivän ja maaliskuun 31 päivän välisenä aikana
952/1946
Päätös eräiden hintojen ja maksujen alentamista koskevista tarkemmista määräyksistä
951/1946
Päätös työpalkkojen säännöstelystä
949/1946
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä perunatärkkelyksen säännöstelystä
947/1946
Päätös maan väliaikaisesta vuokraamisesta eräissä tapauksissa rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaleskille annetun lain toimeenpanosta ja soveltamisesta.
946/1946
Laki maan väliaikaisesta vuokraamisesta eräissä tapauksissa rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaleskille.
944/1946
Asetus eräiden lääkintölaitoksen virkojen ja toimien muuttamisesta ja lakkauttamisesta
943/1946
Asetus lähetystöjen ja konsulinvirastojen toimitusmaksuista
942/1946
Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta eräissä kausiluontoisissa töissä maksettavasta palkasta
939/1946
Asetus Pohjoismaista Postiliittoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
938/1946
Asetus työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran tai toimen haltijoihin
937/1946
Asetus tiedoitustoiminnan väliaikaisesta valvomisesta
936/1946
Asetus eräiden asevelvollisten vapauttamisesta vakinaisesta palveluksesta
934/1946
Päätös vuotien luokittelusta ja ylimmistä hinnoista
933/1946
Päätös vuotien ylimmistä hinnoista
928/1946
Päätös porsaiden ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
927/1946
Päätös turkislampaan nahkojen säännöstelyn kumoamisesta
924/1946
Päätös eräiden hintojen ja maksujen alentamisesta
922/1946
Päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Suomen Vapaa Evankelis- Luterilainen Kirkko-nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
919/1946
Laki veritutkimuksen toimittamisesta avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatusvelvollisuuden määräämistä koskevissa asioissa
Författningsändringar i nummerordning

955 - 919 908 - 884 883 - 846 844 - 816 815 - 784 783 - 750 749 - 718 717 - 689 688 - 659 657 - 624 ...6 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.